Jungle Memory

Jungle Memory zijn computeroefeningen voor het werkgeheugen

Herkent u onderstaande bij uw kind?

  •         Kan instructies moeilijk opvolgen

  •         Heeft een slechte concentratie

  •         Is er met z’n gedachte niet bij

  •         Het gaat het ene oor in en het andere oor uit

  •         Zit veel te dromen

  •         Kan moeilijk beginnen aan taken of is als laatste klaar

  •         Haakt vaak af tijdens een taak

  •         Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’

Uit onderzoek blijkt dat de bovenstaande kenmerken vaak gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem.

Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren.

Het Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen vanaf 7 jaar, voor een periode van 8 weken lang, 4 dagen in de week ongeveer 10 – 20 minuten per dag, zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Dit gebeurt thuis, in hun eigen omgeving, waarbij zij aan de zijlijn worden bijgestaan door mij als coach. Ik volg op afstand via internet de verrichtingen en één keer per week trainen we samen, op school, in de praktijk of bij  het kind thuis en evalueren we de week. Aan het einde van de training is er een eindevaluatie met het kind en de ouder.  

Doordat in de training gewerkt wordt aan de hand van dubbeltaken en met behulp van oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn de effecten op leerprestaties direct na de training zichtbaar.