top of page

Hoe werkt Appels en Peren?

Eerste contact

Via het telefoonnummer, emailadres of contactformulier kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie over de praktijk en de werkwijze. Heeft u interesse, dan stuur ik u het intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een gesprek.

De begeleiding kan plaatsvinden in de praktijk maar ook op school of aan huis.

Het intakegesprek met ouders en kind is gratis.

Vanuit de hulpvraag bepalen we welk traject volgt.

Het traject bestaat gemiddeld uit 4 tot 8 sessies. Zijn er meer of minder sessies nodig dan gebeurt dit in overleg.

Na afloop van het traject volgt een eindevaluatie met de ouders.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek ga ik in op het door u ingevulde intakeformulier en kijken we samen naar wat precies de hulpvraag wordt. Hierna geef ik een advies over een te volgen traject.

Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid vallen, dan kan ik u altijd doorverwijzen naar een ander soort hulpverlening.

Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Als we na dit gesprek besluiten samen verder te gaan, plannen we een aantal begeleidingssessies in.

Traject

Tijdens een begeleidings- of behandeltraject wordt er gebruik gemaakt van verschillende (wetenschappelijk onderbouwde) methoden, trainingen, werkvormen en middelen, afhankelijk van de hulpvraag.

In de sessies ga ik samen met uw kind op zoek naar een antwoord op de hulpvraag, en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Hierbij kunnen verschillende werkvormen worden ingezet.

Om het kind een veilige situatie te bieden zal alles wat er besproken wordt tijdens de sessies binnen de muren van de praktijk blijven.

U kunt altijd een afspraak maken voor een tussentijds gesprek over het verloop van het proces. 

Evaluatiegesprek

Na afloop van de begeleiding volgt een eindevaluatie met de ouder(s). Hierin blikken we terug op het proces en de vooruitgang. Indien gewenst kan ik een eindverslag maken.

Heeft u vragen of wilt u starten neem dan contact met mij op.

bottom of page