top of page

Ik leer anders

Ik leer anders is een methode om informatie te vertalen naar beelden. Een aantal leerlingen met een leerachterstand denken vaak in beelden, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. Het onderwijs sluit niet altijd aan bij alle denkwijzen want de meeste mensen (±95%) leren via het gehoor.

Slechts een kleine groep leert visueel. Bijles helpt onvoldoende omdat ze dan meer informatie op “foute” wijze krijgen aangeboden.

Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Hoogbegaafdheid en dyslexie gaat vaak samen met beelddenken.

De begeleiding die ik visueel ingestelde kinderen bied om hun leerproblemen aan te pakken is kort en effectief. Geen eindeloos traject zonder resultaat! De basistraining ‘ik leer anders’ bestaat uit vier sessies van ongeveer een uur en de essentie is dat het de lesstof vertaalt naar de manier waarop visueel ingestelde kinderen denken en leren. Kinderen kunnen direct vertellen of deze methode voor hun werkt.

Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen. Een samenvatting, werkstuk, spreekbeurt en mindmap te maken. De training is geschikt voor zowel leerlingen van de basisschool als voortgezet onderwijs.

Indien gewenst of nodig, kunnen er aanvullende sessies worden gegeven. Het werkt optimaal als ook in de schoolomgeving aanpassingen worden aangebracht die het leren makkelijker maken. Een eindverslag opstellen waarin ik ook tips en adviezen geef, ten behoeve van de leerkracht, is ook mogelijk.

      

De training is voor leerlingen die problemen hebben met:

  •    Taal: spellen, lezen(technisch en begrijpend)

  •    Rekenen: tafels, plus en min sommen

  •    Klokkijken(analoog en digitaal)

  •    Onthouden van informatie en informatieverwerking

  •    Concentratie: snel afgeleid, vol hoofd, wiebelig

  •    Organisatie van taken

  •    Logica: een verhaal kent geen kop of staart, van de hak op de tak springen (associëren)

I

Voor meer informatie: https://www.ikleeranders.nl/

bottom of page