top of page

 

Wie ben ik?

 

Mijn naam is Ellen Sekrève. Ik ben pedagoog, speltherapeut,

kinderfocus Coach en ruim 15 jaar intern begeleider op een

basisschool in Alphen aan den Rijn geweest, en 2 jaar in Leiden.

Vanuit mijn interesse om kinderen buiten school niet alleen op

didactisch gebied maar ook op sociaal emotioneel gebied in hun 

kracht te zetten ben ik mijn eigen praktijk begonnen.

Verder ben ik bevoegd trainingen te geven zoals:

 

• Neurofeedback

• Ik leer anders (o.a beelddenken)

• Rots en Water (weerbaarheidstraining)

• Brain Blocks (psycho educatie autisme, adhd, etc)   

• Coachee! (kindertalenten)

• Sova (sociale vaardigheden)

• Fixie en Growie (mindset)

• Bikkeltraining (faalangst)

De naam Appels en Peren heb ik gekozen omdat je appels niet met peren kan vergelijken, oftewel alle kinderen zijn gelijk in het niet gelijk zijn.

Kinderen en jongeren moeten de ruimte hebben om te kunnen spelen, te kunnen leren, zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen genieten. Deze activiteiten moeten vooral een plezierige bezigheid zijn die aansluit bij de unieke leerbehoefte van het kind of de jongere. 


Ik vind het belangrijk om de nadruk te leggen op de kwaliteiten van het kind en niet op de beperkingen. Werken vanuit het “hier en nu” en toekomstgericht.

Vanuit deze visie wil ik kinderen en jongeren begeleiden/helpen om de nog niet verworven vaardigheden te ontwikkelen. Dit doen we vanuit verschillende mogelijke werkvormen.

bottom of page