top of page

Speltherapie

 

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. 

Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven of zijn eigen mogelijkheden ontdekt en gebruikt. Dan komt er weer ruimte en kan het kind verder in zijn ontwikkeling. Spel is immers de taal van het jonge kind.

 

Wat het kind nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. Het kind kan laten zien hoe het de wereld beleeft, wat het voelt en denkt, wat het bezig houdt. Een gevoel of vervelende ervaring die een kind moeilijk onder woorden kan brengen, speelt het vaak wel uit en verwerkt het op deze manier.

De therapeut verwoordt wat het kind speelt en zegt, waardoor het kind zelf meer inzicht in de situatie en zichzelf kan krijgen.
 

De speltherapie vindt wekelijks plaats. Een spelsessie duurt 60 minuten en is geschikt voor kinderen van ca. 3 t/m 12 jaar.
Vooraf is moeilijk vast te stellen hoe lang het proces zal duren en welke richting het op gaat omdat de therapeut het proces van uw kind volgt. Dit is nodig om het kind het gevoel te geven dat het er mag zijn en mag voelen wat het voelt. De lengte van de behandeling is dus afhankelijk van de problematiek en het tempo van uw kind.

 

Meer info: https://www.speltherapie.net/

bottom of page